BUELTATU

PROIEKTUAK

Industry 4.0: Adimendun makinetarako teknologia ahalbidetzaileak

4.0 Industriako aplikazioak makinetan sartzea ahalbidetzen duten teknologiak

Automatizazio malgua, makina/prozesuaren modelizatua eta simulazioa, makinaren egoeraren ezagutza (Health assesment), prozesuaren optimizazioa eta makina-parkearen kudeaketa dira IK4-TEKNIKERek makinetan sartu nahi dituen teknologia ahalbidetzaileak.

Fabrikazio-prozesuetara sartzeko iritsi da 4.0 Industria, enpresa txiki, ertain nahiz handietan.

Produktuen eta prozesuen goranzko digitalizazioak oro har ekarri dituen askotariko aukeretatik eratorri da 4.0 industria-iraultza deritzona, eta horren inguruan daukan kokalekua da makina-erremintaren sektoreak orain daukan erronka nagusia.

Ikuspuntu teknologikotik begiratuta, aukerak ugariak dira, baina makina horien erosle potentzialek eta kontsumitzaileek galdera hau egiten diote beren buruari: nola aprobetxatu ditzaket? Erantzuna kasuaren araberakoa izango da.

"Zerk egin dezake nire enpresa lehiakorragoa eta zein prestazio eskatu behar dizkiot makinari" analisia egituratzeko, komeni da erreferentziazko eredu bat edukitzea, hurrengo irudian erakusten denaren bezalakoa.

Kontuan hartu behar da IK4-TEKNIKERek Industry 4.0aren eremuan aukerak diagnostikatzeko eta identifikatzeko erabiltzen duen Industry 4.0aren eredu orokorraren zehaztapen bat dela eredu hori, makina-erremintara ekarria.

Ondoren, makina-erremintaren erabiltzaileei lagundu ahal dieten teknologia ahalbidetzaile nagusiak azalduko ditugu.

Malgutasuna eta birkonfiguragarritasuna: Robotika malgua

Pieza aurretik zehaztu den tresneria baten gainean kargatzea izaten da mekanizazio-prozesuetan egiten den lehenengo eragiketa. Eragiketa hori eskuz egin ohi da, eta, automatizatzen denean, sistema bereziak eraikitzen dira, piezen ezaugarrien arabera oso zehaztuta egoten direnak. Hori dela-eta, karga-sistemak ez dira oso malguak izaten, eta nekez birkonfigura daitezke.

Alabaina, IK4-TEKNIKERek eskain dezake irtenbide osoa (bin picking, ikuspen artifiziala, ibilbideen sorkuntza, indarraren kontrola eta abar), eta, horrekin, makinen produktibitatea areagotu ahalko dute enpresek, bai eta normalean eskuz egiten diren zama-lanetarako eragiketen kostua murriztu ere.

Piezak mekanizazio-zentroetan eta fabrikazio-malguko zeluletan mekanizatzen dituzten enpresei dago zuzenduta irtenbidea.

Makina birtuala: Makina/prozesuaren modelizatua eta simulazioa

Makinen nahiz prozesuen simulazio-teknologietan, monitorizazio-teknologietan eta datuak aztertzeko teknologietan modu integralean ikertzea da xedea, modelizazio hibridoa eta jardute arina dituen plataforma bat eraikitzeari begira. Plataforma horrekin, makinak fabrikatzen dituzten enpresek eta, batez ere, makina horien erabiltzaileek modu drastikoan optimizatu ahalko dituzte, denboran eta kostuetan, beren diseinu-prozesuak, ramp-up deritzona, ekoizpenaren bizi-zikloa eta betekizun berrietarako egokitzapena, kalitate- eta fidagarritasun-ratioak areagotzearekin batera.

Health assesment

Makinak monitorizazio oso aldakorreko gailuen bidez sentsorizatzen badira, modu eraginkor, banatu eta orokorrean, makinaren osagaien egoerari, ekoizpen-prozesuen egoerari, fabrikatutako piezen kalitate-parametroei eta ekoizpena inguratzen duen ingurune aldakorrari buruzko informazioa jaso daiteke, etengabe eta denbora errealean.

IK4-TEKNIKERek makina-test batzuk egin nahi dizkio sentsoreen neurriari (sentsoreak kanpokoak edo barrukoak izan), oso errazak eta azkarrak horiek, makinaren egoera ezagutu ahal izateko. Horretarako, hainbat parametrok denboran duten bilakaerari begiratuko dio. IK4-TEKNIKERek “Fingerprint” deitzen dio horri.

Horrela, makinek nola funtzionatzen duten egiazta daiteke, eta modu kontrolatuan egin dakieke jarraipena ekipoei.

Sistema horrekin, makinaren osasun-egoeraren berri eduki daiteke eragiketetan eta mantentze-lanetan erabakiak hartzeko orduan. Era berean, aurrea har dakioke piezetan akatsak agertzeari, "zero akats" fabrikaziorantz joz; batez ere, balio ekonomiko handia duten piezetan da ezinbestekoa.

Prozesuaren optimizazioa

Orain arte, simulazio-eredu teorikoek bereizita aztertzen zituzten makina-erreminta eta mekanizazio-prozesua, horien artean loturarik egin gabe.

Gaur egun, hainbat simulazio-eredu dauzkaten plataformak ari dira garatzen, modu orokorrean aztertu ahal izateko makinaren funtzionamendua eta mekanizazio-prozesuak. Prozesua eta makina biltzen dituen simulazio-kontzeptu berria dakar teknologia horrek.

Bestalde, diseinu-fasean erabiltzen ziren simulazio-ereduak, eredu igarle gisara, benetako eragiketa egin aurretik jaso ahal izateko informazioa. Alabaina, jauzi bat egin da hor, eta, orain, mekanizazio-prozesuan lineako kontrola egiteko erabil daitezke emaitzak.

Xede anitzeko optimizazio-estrategiak ari dira garatzen, ekoizpen-bideek modu autonomo eta adimentsuan hartu ahal izan ditzaten prozesuaren parametroei eta osagai mekanikoen baldintza dinamikoei buruzko erabakiak, denbora errealean bildutako informaziotik abiatuta eta ezarritako eredu eta patroietan oinarrituta, finkatutako ekoizpen-xedeak lortzeari begira (kostuak, ekoizpena, energia-kontsumoa, makinaren egoera eta abar). Prozesu horrekin, fabrikazio-prozesuak optimizatuko dira.

Fleet management: Makinatik flotak kudeatzera igarotzea

Makinak askotariko simulazio-ereduekin (makinako zein prozesuko simulazio-ereduekin) sentsorizatzea eta monitorizatzea da lehenengo urratsa, koordinatuta (begizta itxian) jardunez guztiek eta "Fingerprint" entseguekin aberastuta. Horrekin, prozesuak optimiza daitezke, eta makinaren osagaien osasun-egoeraren berri izan.

Urrats garrantzitsu hori eman ondoren, fabrikatzailearen makina-flota osoaren egoera ezagutzea da hurrengo urratsa.